top of page

N.E.O för företag

På N.E.O riktar vi oss mot den kommersiella fastighetsindustrin.
Vi hjälper fastighetsbolag och utvecklare mot en grönare och mer lönsam framtid genom solenergi och batterilagring.

Genom att komma in i ett tidigt stadie i processen har vi möjlighet att tillsammans med våra kunder hjälpa till med projektering och utveckling av ett energisystem anpassat för en specifik byggnad och plats.

N.E.O erbjuder i första hand lösningar för batterilagring, antingen fristående eller i kombination med solceller. Detta utformas efter behov, möjlighet och önskemål. 
 

Så fungerar solceller

Att förstå hur solceller fungerar för att producera el kan ses som komplext. Kortfattat och enkelt kan det beskrivas såhär:

 

Solceller absorberar ljuset som produceras av solen, vilket skapar likström som sedan omvandlas till växelström med hjälp av en växelriktare. Den producerade växelströmmen går därefter ut i dina eluttag för användning, och ett eventuellt överskott säljs vidare ut på elnätet mot ersättning. Med ett kompletterande batteri kopplat till växelriktaren kan överskottet emellertid lagras.

Produkter

Vi på Neolar erbjuder skräddarsydda lösningar inom solenergi, batterilagring och elbilsladdare. Våra produkterbjudanden tillåter dig att anpassa din anläggning.

Genom samarbete med ett antal kvalitetssäkra och effektiva tillverkare inom samtliga sortiment har vi möjlighet att leverera en slutprodukt som tillgodoser kundens behov. 

Produkter

Vi på Neolar erbjuder skräddarsydda lösningar inom solenergi, batterilagring och elbilsladdare. Våra produkterbjudanden tillåter dig att anpassa din anläggning. ​

 

Genom samarbete med ett antal kvalitetssäkra och effektiva tillverkare inom samtliga sortiment har vi möjlighet att leverera en slutprodukt som tillgodoser kundens behov.

Batterilagring - Få betalt för outnyttjad yta

Om du som fastighetsägare har en yta som är svår att hyra ut eller av någon annan anledning blivit över kan det finnas en väldigt god möjlighet för dig att få den uthyrd. Vi på N.E.O ställer in våra batterier hos dig och du får betalt för att vi får nyttja din anslutning mot det svenska elnätet.

PPA - Ett tryggt elprisavtal.

PPA innebär att vi har möjlighet att arrendera tak eller mark av dig som fastighets eller markägare för att etablera solcellsanläggningar. Dessa kontrakt sträcker sig över längre tid och kräver större ytor på minst 2 hektar med tillgång till minst 800 amp. Detta innebär också att du under tiden kommer att inneha ett fast och tryggt elprisavtal och samtidigt erhålla ett arrende för den avtalade ytan.

Kontakta oss

info@neolar.se
Ranhammarsvägen 4, 168 67 Bromma
Org.nr: 559182-3637

  • LinkedIn
  • Instagram

info@neolar.se
Ranhammarsvägen 4, 168 67 Bromma
Org.nr: 559182-3637

Kontakta oss

  • LinkedIn
  • Instagram
bottom of page