top of page

Så fungerar solceller

Att solceller och elproduktion hänger ihop har vi nog förstått, men hur ser flödet ut?
Kortfattat kan det beskrivas så här:

Solceller absorberar solens ljus och skapar likström som sedan omvandlas till växelström med hjälp av en växelriktare. Den producerade växelströmmen går därefter ut i dina eluttag för användning och ett eventuellt överskott säljs vidare ut på elnätet mot ersättning. Med ett kompletterande batteri kopplat till växelriktaren kan överskottet emellertid lagras för senare användning.
 

Så fungerar solceller

Att förstå hur solceller fungerar för att producera el kan ses som komplext. Kortfattat och enkelt kan det beskrivas såhär:

 

Solceller absorberar ljuset som produceras av solen, vilket skapar likström som sedan omvandlas till växelström med hjälp av en växelriktare. Den producerade växelströmmen går därefter ut i dina eluttag för användning, och ett eventuellt överskott säljs vidare ut på elnätet mot ersättning. Med ett kompletterande batteri kopplat till växelriktaren kan överskottet emellertid lagras.

Så fungerar solceller

Att förstå hur solceller fungerar för att producera el kan ses som komplext.

Kortfattat och enkelt kan det beskrivas såhär:

 

Solceller absorberar ljuset som produceras av solen, vilket skapar likström som sedan omvandlas till växelström med hjälp av en växelriktare. Den producerade växelströmmen går därefter ut i dina eluttag för användning, och ett eventuellt överskott säljs vidare ut på elnätet mot ersättning.

 

Med ett kompletterande batteri kopplat till växelriktaren kan överskottet emellertid lagras för senare användning.

Kontakta oss

info@neolar.se
Ranhammarsvägen 4, 168 67 Bromma
Org.nr: 559182-3637

  • LinkedIn
  • Instagram

info@neolar.se
Ranhammarsvägen 4, 168 67 Bromma
Org.nr: 559182-3637

Kontakta oss

  • LinkedIn
  • Instagram
Installatör från Neolar AB i svart skaljacka med logotypen 'NEOLAR' på ryggen, arbetar på ett tak med solcellsinstallation.
Faktorer som påverkar solcellsanläggningen

Väderstreck

​För att en solcell ska kunna producera el så krävs det solljus, ju mer solljus en solcell utsätts för desto mer el producerar solcellen. Det är därför vi helst vill placera våra solpaneler i syd men självklart är öst och väst också bra väderstreck för solpaneler. Det är sällan lönsamt att placera solceller i norr då den sidan ligger i skugga under större delen av dagen.

Viktigt att ta med sig är att solceller producerar el även en molnig dag, om än inte lika mycket som en solig och molnfri dag.

Skugga

Att undvika skugga är idealiskt när man installerar solceller, men det är viktigt att förstå att det är möjligt att ha solceller på platser där skugga kan förekomma under vissa delar av dagen. Om solceller placeras på en plats som delvis skuggas under dagen är det klokt att använda så kallade "Optimerare". Dessa optimerare är antingen integrerade i vissa solpaneler eller kan kopplas till solpanelerna vid installationen. Deras funktion är att säkerställa att endast den panel som befinner sig i skugga reducerar sin effekt, vilket minimerar förlusten av energiproduktion. Detta är särskilt viktigt eftersom om en panel ligger i skugga kan det påverka hela systemets prestanda om det inte hanteras på rätt sätt.

Taklutning​​

För optimal produktion ska panelerna vara riktade mot solen med en lutning mellan 30-50 grader, men eftersom svenska tak oftast har en naturlig taklutning är detta sällan ett problem. Skulle ditt tak ha en svag lutning går det självklart att rikta panelerna med olika typer av infästningar. Detta kan dock kräva bygglov.

Takhinder

​Eftersom att solpanelerna behöver fästas i taket kan föremål som skorstenar, rasskydd, ventilationsluckor, takstegar, eller takfönster göra att vi behöver dela upp solpanelerna i flera små sektioner. Du får givetvis reda på utformningen innan installationen börjar då vi noggrant mätt ut ditt tak och eventuella hinder.

Generisk naturbild av svensk skog
​Solceller bidrar till att minska miljöpåverkan

Förnybar energikälla

​Solceller genererar elektricitet genom att omvandla solens strålar till el. Solen är en förnybar energikälla som är tillgänglig i obegränsad mängd. Genom att använda solenergi minskar vi behovet av fossila bränslen som kol, olja och naturgas. Det i sin tur förminskar klimatpåverkan i hög utsträckning.

Låg miljöpåverkan vid produktion

Även om solceller kräver energi och resurser för tillverkning, har de en relativt låg miljöpåverkan jämfört med andra energislag.

Minskade utsläpp

Solceller är en "ren" energikälla och producerar ingen direkt luftförorening eller växthusgasutsläpp under driftsfasen. Genom att ersätta konventionella produktionsmetoder med solceller så minskar vi utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser som bidrar till global uppvärmning.

Minskat beroende av externa energikällor

Genom att installera solceller på tak eller mark kan hushåll och företag generera sin egen el och minska sitt beroende av externa energikällor. Detta ökar energisäkerheten och minskar sårbarheten för prissvängningar och tillgänglighetsproblem som kan uppstå.

Generisk bild av handskak
Miljö och ekonomi går hand i hand

Egen användning

Det främsta ekonomiska värdet med solceller kommer från att du producerar och nyttjar din egen el istället för att köpa den. Genom att ändra rutiner som att diska och tvätta under dagen istället för kvällen kan du göra stora besparingar.

Ersättning för nätnytta

Ytterligare ett värde är nätnyttan. Som mikroproducent hjälper du till att avlasta det lokala elnätet genom att bidra med överskottsel. För varje kilowattimme (kWh) du matar in i nätet erhåller du ersättning från ditt elnätsbolag. Detta ger ekonomisk fördel genom att du får betalt för den el du delar i ditt närområde.

Sälj överskottet

Ett annat betydelsefullt värde uppstår när du säljer överskottsel på elmarknaden. För att göra det behöver du skapa ett separat elhandelsavtal, vilket enkelt kan ordnas genom att kontakta din nuvarande elleverantör. Genom att sälja överskottsel på marknaden kan du generera extra intäkter och dra nytta av din solcellsproduktion på ett ekonomiskt gynnsamt sätt.

Stödtjänster

För batteriägare erbjuder vi möjligheten att ansluta sig till stödtjänstmarknaden, en källa till ytterligare ekonomisk fördel. Medan batterier kan minska el- och nätavgifter, kan deltagande i stödtjänster erbjuda högre intäkter, även om dessa varierar med marknadens dynamik. Om du är intresserad kan vi hjälpa dig att navigera och ansluta till dessa tjänster.

Skattereduktion

Ett ytterligare värdet är i form av skattereduktion. Du kan begära ut 60 öre per kWh du sålt på elnätet i skattereduktion på din inkomstdeklaration.

bottom of page